Een groepsapp is leuk, totdat het spammen begint

18 april 2022

Het was iets voor half negen toen een man de klas binnenstormde. Het bleek een vader te zijn, die de meester tot dan toe nog nooit had gezien. Hij kwam verhaal halen bij een van de leerlingen. “Als jij dit nog een keer tegen mijn dochter zegt, dan zwaait er wat,” riep hij tegen een jongetje.

De meester: “Ik weet niet wat de bedreiging precies was, maar de man was woedend.” Hij verzocht de vader mee te lopen naar de gang om daar verder te praten. Deze had door dat zijn gedrag niet gewenst was, bedaarde snel, maar liet wel weten dat het niet anders kon. Dat deze jongen een lesje geleerd moest worden.

Een houding van zo-doe-je-dat-in-deze-maatschappij, zegt de meester. “Ik heb hem uitgelegd dat hij de volgende keer direct naar mij toe moet komen.”

De aanleiding was een vervelend appje dat naar zijn dochter gestuurd was. De telefoon, en daarmee de berichten die na schooltijd naar elkaar gestuurd worden, is iets wat buiten de bemoeienis van de meester valt. Dat moeten de kinderen zelf ontdekken, en ook de ouders hebben daar een rol in. Alleen niet in de klas, maar thuis.

“Zo goed als alle kinderen hebben in groep 8 een eigen telefoon. Vet leuk natuurlijk om te ontdekken dat er eindeloos veel emoticons en stickers zijn. En dat je die naar elkaar kan sturen. Totdat een kind wakker wordt met 350 gemiste berichten, dan vinden ze het vooral irritant.”

En waar ze ook een hekel aan hebben:
S
P
A
M
M
E
N
!
Heel veel berichten achter elkaar sturen of berichten met steeds maar één letter.

Meestal gaat het minimaal één keer per jaar finaal mis, en dan vooral in de groepsapp. Dat kan een bedreiging zijn zoals: ‘Morgen als je op school komt, dan gebeurt er dit…’ Of iemand die uit de groep gegooid wordt. Of een foto van een leerling bewerken en als sticker delen. “Dan gaat het altijd om een kind voor gek zetten dat niet zo sterk in zijn schoenen staat. Dit gebeurt nooit bij de populaire kinderen.”

Zodra het conflict uit de groepsapp de klas in komt, trekt de meester WhatsHappy uit de la: een speciale les waarbij ze als klas in gesprek gaan over wat wel en niet gewenst gedrag is in de groepsapp. Ook het onderwerp cyberpesten komt dan ter sprake.

In groepjes van vier schrijven de leerlingen op wat ze belangrijke regels vinden voor een groepsapp en praten ze erover met elkaar.

Vervolgens stelt de klas een top 3 samen, die ieder jaar praktisch hetzelfde uitpakt. Deze komt op een poster te staan, die wordt opgehangen in het lokaal. Niet dat dit een garantie is dat het nooit meer fout gaat, maar de kinderen worden zich zo bewuster van wat wel en niet kan.

Ook dit jaar is de top 3:
1. Niet spammen!
2. Iedereen hoort erbij
3. Niet schelden